ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 10028-5:2017/2018 - ფოლადის ბრტყელი ნაწარმი დამზადებული დაწნევის პირობებში გამოსაყენებლად - ნაწილი 5: შედუღებადი წვრილმარცვლოვანი ფოლადები, თერმომექანიკური ნაგლინი

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.50 ფოლადის ფურცვლოვანი ნაგლინი და ნახევარფაბრიკატები. * ფილების, ფურცლებისა და ზოლების ჩათვლით. * ფოლადის ზოლები ზამბარებისათვის, იხ. 77. 140. 25;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.30 ფოლადები წნევის ქვეშ მუშაობისათვის. * ფოლადები სადაწნეო მილებისა და სპეციალური დანიშნულების მილაკებისათვის, 77. 140. 75
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/04/2018
სსტ ენ 10028-5:2017/2018 - ფოლადის ბრტყელი ნაწარმი დამზადებული დაწნევის პირობებში გამოსაყენებლად - ნაწილი 5: შედუღებადი წვრილმარცვლოვანი ფოლადები, თერმომექანიკური ნაგლინი
46,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.50 ფოლადის ფურცვლოვანი ნაგლინი და ნახევარფაბრიკატები. * ფილების, ფურცლებისა და ზოლების ჩათვლით. * ფოლადის ზოლები ზამბარებისათვის, იხ. 77. 140. 25;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.30 ფოლადები წნევის ქვეშ მუშაობისათვის. * ფოლადები სადაწნეო მილებისა და სპეციალური დანიშნულების მილაკებისათვის, 77. 140. 75
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/04/2018