ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 20395:2019/2022 - ბიოტექნოლოგია - მოთხოვნები რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდების მახასიათებლების შეფასებისთვის ნუკლეინის მჟავის სამიზნე თანმიმდევრობებისთვის - qPCR და dPCR

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.080 ბიოლოგია. ბოტანიკა. ზოოლოგია. *ბიოტექნოლოგიების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/05/2022
სსტ ისო 20395:2019/2022 - ბიოტექნოლოგია - მოთხოვნები რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდების მახასიათებლების შეფასებისთვის ნუკლეინის მჟავის სამიზნე თანმიმდევრობებისთვის - qPCR და dPCR
57,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.080 ბიოლოგია. ბოტანიკა. ზოოლოგია. *ბიოტექნოლოგიების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/05/2022