ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 11885:2007 - წყლის ხარისხი. შერჩეული ელემენტების შემცველობის განსაზღვრა ატომური ემისიური სპექტროსკოპიის მეთოდით ინდუქციურად ბმული პლაზმის გამოყენებით (ICP-OES)

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.50 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის;13 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 26/12/2007
სსტ ისო 11885:2007 - წყლის ხარისხი. შერჩეული ელემენტების შემცველობის განსაზღვრა ატომური ემისიური სპექტროსკოპიის მეთოდით ინდუქციურად ბმული პლაზმის გამოყენებით (ICP-OES)
61,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.50 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის;13 წყლის გამოკვლევა ქიმიური ნივთიერებების შემცველობის განსაზღვრისათვის >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 26/12/2007