ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12341:2023/2024 - ატმოსფერული ჰაერი - სტანდარტული გრავიმეტრული გაზომვის მეთოდი შეჩერებული მყარი ნაწილაკების PM10 ან PM2,5 მასის კონცენტრაციის განსასაზღვრად

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.040 ჰაერის ხარისხი >> 13.040.20 გარემომცველი ატმოსფერო. *ოთახის ჰაერის ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 03/04/2024
სსტ ენ 12341:2023/2024 - ატმოსფერული ჰაერი - სტანდარტული გრავიმეტრული გაზომვის მეთოდი შეჩერებული მყარი ნაწილაკების PM10 ან PM2,5 მასის კონცენტრაციის განსასაზღვრად
93,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.040 ჰაერის ხარისხი >> 13.040.20 გარემომცველი ატმოსფერო. *ოთახის ჰაერის ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 03/04/2024