ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო/იეკ ტს 17021-8:2019/2022 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტს და სერტიფიცირებას - ნაწილი 8: თემებში მდგრადი განვითარების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიცირების კომპეტენციის მოთხოვნები

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 07/07/2022
სსტ ისო/იეკ ტს 17021-8:2019/2022 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტს და სერტიფიცირებას - ნაწილი 8: თემებში მდგრადი განვითარების მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიცირების კომპეტენციის მოთხოვნები
38,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 07/07/2022