ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 22117:2019/2020 - კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - სპეციფიკური მოთხოვნები და სახელმძღვანელო წესები ინტერლაბორატირიული შედარებით ჩატარებული ცოდნითი გამოცდისთვის (ისო 22117:2019)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.100 მიკრობიოლოგია >> 07.100.30 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2020
სსტ ენ ისო 22117:2019/2020 - კვების ჯაჭვის მიკრობიოლოგია - სპეციფიკური მოთხოვნები და სახელმძღვანელო წესები ინტერლაბორატირიული შედარებით ჩატარებული ცოდნითი გამოცდისთვის (ისო 22117:2019)
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.100 მიკრობიოლოგია >> 07.100.30 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2020