ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 10080:2005/2019 - ბეტონის საარმატურო ფოლადი - შედუღებადი საარმატურო ფოლადი - ზოგადი მიმოხილვა

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.15 ფოლადები ბეტონის დასაარმატურებლად;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.60 ფოლადის ღეროები და გლინულები;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.65 ფოლადის მავთული, მავთულის ბაგირები და რგოლური ჯაჭვები. * ამწევი რგოლური ჯაჭვები და მავთულის ბაგირები, იხ. 53. 020. 30. * ფოლადის მავთული ზამბარებისათვის, იხ. 77. 140. 25
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 30/12/2019
სსტ ენ 10080:2005/2019 - ბეტონის საარმატურო ფოლადი - შედუღებადი საარმატურო ფოლადი - ზოგადი მიმოხილვა
136,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.15 ფოლადები ბეტონის დასაარმატურებლად;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.60 ფოლადის ღეროები და გლინულები;77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.65 ფოლადის მავთული, მავთულის ბაგირები და რგოლური ჯაჭვები. * ამწევი რგოლური ჯაჭვები და მავთულის ბაგირები, იხ. 53. 020. 30. * ფოლადის მავთული ზამბარებისათვის, იხ. 77. 140. 25
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 30/12/2019