ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 16266-2:2018/2019 - წყლის ხარისხი. Pseudomonas aeruginosa-ს გამოვლენა და რაოდენობის აღრიცხვა. მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი. ნაწილი 2: უალბათესი რიცხვის მეთოდი

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.70 წყლის ბიოლოგიური თვისებების გამოკვლევა. * წყლის მიკრობიოლოგია, იხ. 07. 100. 20
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/08/2019
სსტ ისო 16266-2:2018/2019 - წყლის ხარისხი. Pseudomonas aeruginosa-ს გამოვლენა და რაოდენობის აღრიცხვა. მემბრანული ფილტრაციის მეთოდი. ნაწილი 2: უალბათესი რიცხვის მეთოდი
136,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.70 წყლის ბიოლოგიური თვისებების გამოკვლევა. * წყლის მიკრობიოლოგია, იხ. 07. 100. 20
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/08/2019