ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 60204-33:2011/2017 - მანქანების უსაფრთხოება - მანქანების ელექტროაღჭურვილობა - ნაწილი 33: მოთხოვნები ნახევარგამტარი მოწყობილობების წარმოებისთვის (იეკ 60204-33:2009, მოდიფიცირებული)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >> ;25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.30 სამრეწველო რობოტები. მანიპულატორები;29 ელექტროტექნიკა >> 29.020 ელექტროტექნიკა ზოგადად. *ძაბვის, ზოგადი ტერმინოლოგიის, ელექტროტექნიკური დოკუმენტაციის, ელექტრული ცხრილების, უსაფრთხოების, ხანძრის საშიშროებაზე გამოცდებისა და ა.შ. ჩათვლით. *ელექტრული დიაგრამები და სქემები, იხ. 01. 100. 25. *ელექტროსადგურები, იხ. 27. 100. * ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, იხ. 33. 100 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/11/2017
სსტ ენ 60204-33:2011/2017 - მანქანების უსაფრთხოება - მანქანების ელექტროაღჭურვილობა - ნაწილი 33: მოთხოვნები ნახევარგამტარი მოწყობილობების წარმოებისთვის (იეკ 60204-33:2009, მოდიფიცირებული)
38,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >> ;25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.30 სამრეწველო რობოტები. მანიპულატორები;29 ელექტროტექნიკა >> 29.020 ელექტროტექნიკა ზოგადად. *ძაბვის, ზოგადი ტერმინოლოგიის, ელექტროტექნიკური დოკუმენტაციის, ელექტრული ცხრილების, უსაფრთხოების, ხანძრის საშიშროებაზე გამოცდებისა და ა.შ. ჩათვლით. *ელექტრული დიაგრამები და სქემები, იხ. 01. 100. 25. *ელექტროსადგურები, იხ. 27. 100. * ელექტრომაგნიტური თავსებადობა, იხ. 33. 100 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 29/11/2017