ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12312-10:2005+A1:2009/2019 - საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 10: კონტეინერის/ პალიტის გადამცემი გადასაზიდები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 49 საავიაციო და კოსმოსური ტექნიკა >> 49.100 მიწისზედა მომსახურებისა და რემონტის მოწყობილობები >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 12312-10:2005+A1:2009/2019 - საჰაერო ხომალდის დამხმარე მოწყობილობები - სპეციფიკური მოთხოვნები - ნაწილი 10: კონტეინერის/ პალიტის გადამცემი გადასაზიდები
50,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 49 საავიაციო და კოსმოსური ტექნიკა >> 49.100 მიწისზედა მომსახურებისა და რემონტის მოწყობილობები >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019