ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 14189:2013/2016 - წყლის ხარისხი - Clostridium perfringens-ის დათვლა - მემბრანული ფილტრაციის გამოყენების მეთოდი

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.100 მიკრობიოლოგია >> 07.100.20 წყლის მიკრობიოლოგია. * წყლის ბიოლოგიური თვისებების გამოკვლევა, იხ. 13. 060. 70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 21/09/2016
სსტ ისო 14189:2013/2016 - წყლის ხარისხი - Clostridium perfringens-ის დათვლა - მემბრანული ფილტრაციის გამოყენების მეთოდი
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.100 მიკრობიოლოგია >> 07.100.20 წყლის მიკრობიოლოგია. * წყლის ბიოლოგიური თვისებების გამოკვლევა, იხ. 13. 060. 70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 21/09/2016