ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1247:2004+A1:2010/2019 - სასხმელო მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები საჩამომსხმელო ციცხვისათვის, სასხმელი მოწყობილობა, ცენტრიდანული სასხმელი მოწყობილობები,უწყვეტი და ნახევრად უწყვეტი სასხმელი მოწყობილობები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.120 მოწყობილობები უბურბუშელო დამუშავებისათვის >> 25.120.30 სასხმელო მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/12/2019
სსტ ენ 1247:2004+A1:2010/2019 - სასხმელო მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები საჩამომსხმელო ციცხვისათვის, სასხმელი მოწყობილობა, ცენტრიდანული სასხმელი მოწყობილობები,უწყვეტი და ნახევრად უწყვეტი სასხმელი მოწყობილობები
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.120 მოწყობილობები უბურბუშელო დამუშავებისათვის >> 25.120.30 სასხმელო მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/12/2019