ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 8000-8:2015/2021 - მონაცემთა ხარისხი - ნაწილი 8: ინფორმაცია და მონაცემთა ხარისხი: ცნებები და გაზომვა

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.040 ლექსიკონები. * სტანდარტები ლექსიკონებზე აგრეთვე ჩაირთვება სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი საგნობრივი სფეროს მიხედვით >> 01.040.25 მანქანათმშენებლობა (ლექსიკონები);25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.40 საწარმოო პროცესის გაზომვა და კონტროლი
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/02/2021
სსტ ისო 8000-8:2015/2021 - მონაცემთა ხარისხი - ნაწილი 8: ინფორმაცია და მონაცემთა ხარისხი: ცნებები და გაზომვა
46,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.040 ლექსიკონები. * სტანდარტები ლექსიკონებზე აგრეთვე ჩაირთვება სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი საგნობრივი სფეროს მიხედვით >> 01.040.25 მანქანათმშენებლობა (ლექსიკონები);25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.040 სამრეწველო ავტომატიზებული სისტემები. * ინფორმაციული ტექნოლოგიები მრეწველობაში, იხ. 35. 240. 50 >> 25.040.40 საწარმოო პროცესის გაზომვა და კონტროლი
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/02/2021