ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 14214:2012+A2:2019/2020 - თხევადი ნავთობპროდუქტები - ცხიმოვანი მჟავას მეთილის ეთერები (FAME) დიზელის ძრავებსა და გათბობაში გამოსაყენებლად - მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.160 სათბობი >> 75.160.40 *ბიოგაზი იხ. 75.160.40. ბიოსათბობი . *მათ შორის, მყარი, თხევადი და გაზური ბიოსაწვავები .
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 28/01/2020
სსტ ენ 14214:2012+A2:2019/2020 - თხევადი ნავთობპროდუქტები - ცხიმოვანი მჟავას მეთილის ეთერები (FAME) დიზელის ძრავებსა და გათბობაში გამოსაყენებლად - მოთხოვნები და გამოცდის მეთოდები
41,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.160 სათბობი >> 75.160.40 *ბიოგაზი იხ. 75.160.40. ბიოსათბობი . *მათ შორის, მყარი, თხევადი და გაზური ბიოსაწვავები .
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 28/01/2020