ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 15224:2016/2023 - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები - ენ ისო 9001:2015 ჯანმრთელობის დაცვისთვის

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.70 მენეჯმენტის სისტემები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნას სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად. *გარემოს მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით (EMS), საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით და ა.შ.;11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.020 სამედიცინო მეცნიერებანი და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის პირობები ზოგადად. *სასამართლო ექსპერტიზა იხ. 07.140 >> 11.020.01 ხარისხი და გარემოს დაცვის მენეჯმენტი ჯანდაცვის სფეროში. * ჯანმრთელობაში ხარისხისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის ტექნოლოგიების გამოყენენების ჩათვლით. * ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემა იხ. 03.100.70. * ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება, იხ. 35. 240. 080;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.10 ხარისხის მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფა. * ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები, იხ. 03.100.70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 16/02/2023
სსტ ენ 15224:2016/2023 - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები - ენ ისო 9001:2015 ჯანმრთელობის დაცვისთვის
107,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.70 მენეჯმენტის სისტემები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნას სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად. *გარემოს მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით (EMS), საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით და ა.შ.;11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.020 სამედიცინო მეცნიერებანი და ჯანდაცვის უზრუნველყოფის პირობები ზოგადად. *სასამართლო ექსპერტიზა იხ. 07.140 >> 11.020.01 ხარისხი და გარემოს დაცვის მენეჯმენტი ჯანდაცვის სფეროში. * ჯანმრთელობაში ხარისხისა და გარემოს დაცვის მენეჯმენტის ტექნოლოგიების გამოყენენების ჩათვლით. * ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემა იხ. 03.100.70. * ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება, იხ. 35. 240. 080;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.10 ხარისხის მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფა. * ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები, იხ. 03.100.70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 16/02/2023