ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1248:2001+A1:2009/2019 - სასხმელო მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები აბრაზიული შემოქრევის მოწყობილობებისათვის

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.120 მოწყობილობები უბურბუშელო დამუშავებისათვის >> 25.120.30 სასხმელო მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 1248:2001+A1:2009/2019 - სასხმელო მოწყობილობები - უსაფრთხოების მოთხოვნები აბრაზიული შემოქრევის მოწყობილობებისათვის
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.120 მოწყობილობები უბურბუშელო დამუშავებისათვის >> 25.120.30 სასხმელო მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019