ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1993-4-1 : 2009 - ევროკოდი 3: ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება. ნაწილი 4-1: ბუნკერები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.080 შენობების კონსტრუქციები. *დაგეგმვის, კონსტრუქციების კალკულაციების შედგენის ჩათლით. >> 91.080.10 ლითონის კონსტრუქციები;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.010 სამშენებლო მრეწველობა >> 91.010.30 ტექნიკური ასპექტები. *ტოლერანტობის, მოდულური კოორდინაციისა და ა.შ. ჩათლით. * სამშენებლო ნახაზები, იხ. 01. 100. 30;65 სოფლის მეურნეობა >> 65.040 სოფლის მეურნეობის შენობები, ნაგებობები და დანადგარები >> 65.040.20 შენობები და ნაგებობები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავებისა და შენახვისათვის. * სასაკლაოებისა და მსგავსი ნაგებობების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/05/2009
სსტ ენ 1993-4-1 : 2009 - ევროკოდი 3: ფოლადის კონსტრუქციების დაპროექტება. ნაწილი 4-1: ბუნკერები
101,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.080 შენობების კონსტრუქციები. *დაგეგმვის, კონსტრუქციების კალკულაციების შედგენის ჩათლით. >> 91.080.10 ლითონის კონსტრუქციები;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.010 სამშენებლო მრეწველობა >> 91.010.30 ტექნიკური ასპექტები. *ტოლერანტობის, მოდულური კოორდინაციისა და ა.შ. ჩათლით. * სამშენებლო ნახაზები, იხ. 01. 100. 30;65 სოფლის მეურნეობა >> 65.040 სოფლის მეურნეობის შენობები, ნაგებობები და დანადგარები >> 65.040.20 შენობები და ნაგებობები სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გადამუშავებისა და შენახვისათვის. * სასაკლაოებისა და მსგავსი ნაგებობების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/05/2009