ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1493:2010/2019 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამწეები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.020 ამწევი მოწყობილობები. *ლიფტები და ესკალატორები, იხ. 91. 140. 90. * ამწევი მოწყობილობები გემთმშენებლობაში გამოყენებული, იხ. 47. 020. 40 >> 53.020.99 სხვა ამწევი მოწყობილობები. *მუშა ამწე პლატფორმების ჩათვლით;43 საგზაო-სატრანსპორტო ტექნიკა >> 43.180 დიაგნოსტიკური, საცდელი მოწყობილობები და მოწყობილობები ტექნიკური მომსახურებისათვის. *სარემონტო მოწყობილობების ჩათვლით. * ავტოგასამართი სადგურები, იხ. 75. 200 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 1493:2010/2019 - ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ამწეები
93,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.020 ამწევი მოწყობილობები. *ლიფტები და ესკალატორები, იხ. 91. 140. 90. * ამწევი მოწყობილობები გემთმშენებლობაში გამოყენებული, იხ. 47. 020. 40 >> 53.020.99 სხვა ამწევი მოწყობილობები. *მუშა ამწე პლატფორმების ჩათვლით;43 საგზაო-სატრანსპორტო ტექნიკა >> 43.180 დიაგნოსტიკური, საცდელი მოწყობილობები და მოწყობილობები ტექნიკური მომსახურებისათვის. *სარემონტო მოწყობილობების ჩათვლით. * ავტოგასამართი სადგურები, იხ. 75. 200 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019