ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12545:2000+A1:2009/2019 - ფეხსაცმლის, ტყავის და იმიტირებული ტყავის ნაწარმის წარმოების მანქანები - ხმაურის გამოცდის კოდი-საერთო მოთხოვნები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 59 ტექსტილისა და ტყავის წარმოება >> 59.140 ტყავის წარმოების ტექნოლოგია. *ბეწვისა და ხელოვნური ტყავის ჩათვლით. * ფეხსაცმელი, იხ. 61. 060. * სამკერვალო მანქანები და ფეხსაცმლის დასამზადებელი მანქანები, იხ. 61. 080 >> 59.140.40 ტყავისა და ბეწვეულის საწარმოებელი მანქანები და მოწყობილობები;17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.140 აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები. * გაზომვის ინსტრუმენტებისა და დამმოწმებელი მოწყობილობების ჩათვლით. * ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე, იხ. 13. 140. * აკუსტიკა შენობებში, იხ. 91. 120. 20 >> 17.140.20 მანქანებისა და მოწყობილობების ხმაური. * სტანდარტები ამ ჯგუფზე შეიძლება იყოს კლასიფიკატორის სხვადასხვა ჯგუფებში მათი მოცულობების შესაბამისად ;61 სამკერვალო მრეწველობა >> 61.060 ფეხსაცმელი. * ზონარების ჩათვლით. * დამცავი ფეხსაცმელი, იხ. 13. 340. 50 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 12545:2000+A1:2009/2019 - ფეხსაცმლის, ტყავის და იმიტირებული ტყავის ნაწარმის წარმოების მანქანები - ხმაურის გამოცდის კოდი-საერთო მოთხოვნები
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 59 ტექსტილისა და ტყავის წარმოება >> 59.140 ტყავის წარმოების ტექნოლოგია. *ბეწვისა და ხელოვნური ტყავის ჩათვლით. * ფეხსაცმელი, იხ. 61. 060. * სამკერვალო მანქანები და ფეხსაცმლის დასამზადებელი მანქანები, იხ. 61. 080 >> 59.140.40 ტყავისა და ბეწვეულის საწარმოებელი მანქანები და მოწყობილობები;17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.140 აკუსტიკა და აკუსტიკური გაზომვები. * გაზომვის ინსტრუმენტებისა და დამმოწმებელი მოწყობილობების ჩათვლით. * ხმაურის ზეგავლენა ადამიანზე, იხ. 13. 140. * აკუსტიკა შენობებში, იხ. 91. 120. 20 >> 17.140.20 მანქანებისა და მოწყობილობების ხმაური. * სტანდარტები ამ ჯგუფზე შეიძლება იყოს კლასიფიკატორის სხვადასხვა ჯგუფებში მათი მოცულობების შესაბამისად ;61 სამკერვალო მრეწველობა >> 61.060 ფეხსაცმელი. * ზონარების ჩათვლით. * დამცავი ფეხსაცმელი, იხ. 13. 340. 50 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019