ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 11553-3:2013/2019 - მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-ლაზერული დამუშავების მანქანა- დანადგარები-ნაწილი 3: მეთოდები ხმაურის შემცირებისა და გაზომვის ლაზერული მანქანებისა და ხელის დამმუშავებელი მოწყობილობების და ასოცირებული დამხმარე მოწყობილოების (სიზუსტის კლასი 2) (ისო 11553-3: 2013)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >> ;31 ელექტრონიკა >> 31.260 ოპტოელექტრონიკა. ლაზერული მოწყობილობები. *ფოტოელემენტების ჩათვლით. >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/12/2019
სსტ ენ ისო 11553-3:2013/2019 - მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება-ლაზერული დამუშავების მანქანა- დანადგარები-ნაწილი 3: მეთოდები ხმაურის შემცირებისა და გაზომვის ლაზერული მანქანებისა და ხელის დამმუშავებელი მოწყობილობების და ასოცირებული დამხმარე მოწყობილოების (სიზუსტის კლასი 2) (ისო 11553-3: 2013)
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.110 მექანიზმების უსაფრთხოება. *მექანიზმების უსაფრთხოების ზოგადი დანიშნულების სტანდარტების ჩათვლით >> ;31 ელექტრონიკა >> 31.260 ოპტოელექტრონიკა. ლაზერული მოწყობილობები. *ფოტოელემენტების ჩათვლით. >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/12/2019