ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 50001: 2018 / 2019 - ენერგომენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები და სახელმძღვანელო მითითებები

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი "ენერგოეფექტურობა"
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.70 მენეჯმენტის სისტემები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნას სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად. *გარემოს მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით (EMS), საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით და ა.შ.;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.015 ენერგოეფექტურობა. ზოგადად ენერგეტიკული კონსერვაცია *ენერგო აუდიტის ჩათვლით, *ენერგიის მენეჯმენტის სისტემები, იხ. 03.100.70 *შენობების ენერგოეფექტურობა, იხ. 91.120.10 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 30/12/2019
სსტ ისო 50001: 2018 / 2019 - ენერგომენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები და სახელმძღვანელო მითითებები
63,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი "ენერგოეფექტურობა"
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.70 მენეჯმენტის სისტემები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნას სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად. *გარემოს მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით (EMS), საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით და ა.შ.;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.015 ენერგოეფექტურობა. ზოგადად ენერგეტიკული კონსერვაცია *ენერგო აუდიტის ჩათვლით, *ენერგიის მენეჯმენტის სისტემები, იხ. 03.100.70 *შენობების ენერგოეფექტურობა, იხ. 91.120.10 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 30/12/2019