ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12352:2009 - საგზაო/სატრანსპორტო კონტროლის მოწყობილობა. გამაფრთხილებელი და უსაფრთხო განათების მოწყობილობა

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 93 საგზაო მოწყობილობები და დანადგარები. * საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებისა და დანადგარების ჩათვლით (სიჩქარის შემზღუდველები, სასიგნალო დანადგარები მოძრაობის რეგულირებისათვის, შემოსასვლელი გზების მაჩვენებლები, ავტოგზების სავალი ნაწილის მონიშვნის ელემენტები, სათვალიერებელი ჭები და ა.შ) >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 10/09/2009
სსტ ენ 12352:2009 - საგზაო/სატრანსპორტო კონტროლის მოწყობილობა. გამაფრთხილებელი და უსაფრთხო განათების მოწყობილობა
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა სამშენებლო პროდუქტები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 93 საგზაო მოწყობილობები და დანადგარები. * საგზაო მოძრაობის რეგულირების ტექნიკური საშუალებებისა და დანადგარების ჩათვლით (სიჩქარის შემზღუდველები, სასიგნალო დანადგარები მოძრაობის რეგულირებისათვის, შემოსასვლელი გზების მაჩვენებლები, ავტოგზების სავალი ნაწილის მონიშვნის ელემენტები, სათვალიერებელი ჭები და ა.შ) >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 10/09/2009