ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო /იეკ ტს 17021-5:2014/2015 - შესაბამისობის შეფასება-მოთხოვნები ორგანიზაციებისათვის რომლებიც ახორციელებენ მენეჯმენტის სისტემის აუდიტსა და სერთიფიცირებას- ნაწილი 5: კომპეტენციის მოთხოვნები აქტივის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერთიფიკაციისათვის

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 17/03/2015
სსტ ისო /იეკ ტს 17021-5:2014/2015 - შესაბამისობის შეფასება-მოთხოვნები ორგანიზაციებისათვის რომლებიც ახორციელებენ მენეჯმენტის სისტემის აუდიტსა და სერთიფიცირებას- ნაწილი 5: კომპეტენციის მოთხოვნები აქტივის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერთიფიკაციისათვის
32,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 17/03/2015