ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 13163:2022/2023 - წყლის ხარისხი - ტყვია-210 - გამოცდის მეთოდი თხევადი სკინტილაციის დათვლის გამოყენებით (ისო 13163:2021)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.60 წყლის ფიზიკური თვისებების გამოკვლევა;17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.240 რადიაციული გაზომვები. *დოზიმეტრიის ჩათვლით. *რადიაციისაგან დაცვა, იხ. 13. 280 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 13/06/2023
სსტ ენ ისო 13163:2022/2023 - წყლის ხარისხი - ტყვია-210 - გამოცდის მეთოდი თხევადი სკინტილაციის დათვლის გამოყენებით (ისო 13163:2021)
55,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.060 წყლის ხარისხი. * შესაბამისი დანადგარებისა და მოწყობილობების ჩათვლით. *სტანდარტები წყლის გამოსაკვლევად კლასიფიცირდება ქვემოთ მოყვანილ ჯგუფებში და ქვეჯგუფებში წყლის ტიპების შესაბამისად . >> 13.060.60 წყლის ფიზიკური თვისებების გამოკვლევა;17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.240 რადიაციული გაზომვები. *დოზიმეტრიის ჩათვლით. *რადიაციისაგან დაცვა, იხ. 13. 280 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 13/06/2023