ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 13457:2004+A1:2010/2019 - ფეხსაცმელი, ტყავი და ტყავის შემცვლელი პროდუქტის მწარმოებელი მანქანები- გამყოფი და მჭრელი მანქანები- უსაფრთხოების მოთხოვნები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 61 სამკერვალო მრეწველობა >> 61.060 ფეხსაცმელი. * ზონარების ჩათვლით. * დამცავი ფეხსაცმელი, იხ. 13. 340. 50 >> ;59 ტექსტილისა და ტყავის წარმოება >> 59.140 ტყავის წარმოების ტექნოლოგია. *ბეწვისა და ხელოვნური ტყავის ჩათვლით. * ფეხსაცმელი, იხ. 61. 060. * სამკერვალო მანქანები და ფეხსაცმლის დასამზადებელი მანქანები, იხ. 61. 080 >> 59.140.40 ტყავისა და ბეწვეულის საწარმოებელი მანქანები და მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 13457:2004+A1:2010/2019 - ფეხსაცმელი, ტყავი და ტყავის შემცვლელი პროდუქტის მწარმოებელი მანქანები- გამყოფი და მჭრელი მანქანები- უსაფრთხოების მოთხოვნები
93,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 61 სამკერვალო მრეწველობა >> 61.060 ფეხსაცმელი. * ზონარების ჩათვლით. * დამცავი ფეხსაცმელი, იხ. 13. 340. 50 >> ;59 ტექსტილისა და ტყავის წარმოება >> 59.140 ტყავის წარმოების ტექნოლოგია. *ბეწვისა და ხელოვნური ტყავის ჩათვლით. * ფეხსაცმელი, იხ. 61. 060. * სამკერვალო მანქანები და ფეხსაცმლის დასამზადებელი მანქანები, იხ. 61. 080 >> 59.140.40 ტყავისა და ბეწვეულის საწარმოებელი მანქანები და მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019