ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 14010:2003+A1:2009/2019 - მანქანების უსაფრთხოება - აღჭურვილობა ავტომობილების მექანიკური ავტოსადგომებისათვის - უსაფრთხოება და ენერგო მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნები დიზაინის, წარმოების, მონტაჟისა და გაშვების სტადიისათვის

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.080 მოწყობილობები შენახვისათვის. *ჩასატვირთი მოწყობილობის, თაროებისა და ა.შ. ჩათვლით. *შენახვა და საწყობებში მოთავსება, იხ. 55. 220. *დანადგარები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შენახვისათვის, იხ. 65. 040. 20. *სტელაჟები მაღაზიებისათვის, იხ. 97. 130. 10 >> ;53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.020 ამწევი მოწყობილობები. *ლიფტები და ესკალატორები, იხ. 91. 140. 90. * ამწევი მოწყობილობები გემთმშენებლობაში გამოყენებული, იხ. 47. 020. 40 >> 53.020.99 სხვა ამწევი მოწყობილობები. *მუშა ამწე პლატფორმების ჩათვლით;33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.100 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC). *რადიოდაბრკოლებების ჩათვლით >> 33.100.01 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა ზოგადად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/03/2019
სსტ ენ 14010:2003+A1:2009/2019 - მანქანების უსაფრთხოება - აღჭურვილობა ავტომობილების მექანიკური ავტოსადგომებისათვის - უსაფრთხოება და ენერგო მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნები დიზაინის, წარმოების, მონტაჟისა და გაშვების სტადიისათვის
85,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.080 მოწყობილობები შენახვისათვის. *ჩასატვირთი მოწყობილობის, თაროებისა და ა.შ. ჩათვლით. *შენახვა და საწყობებში მოთავსება, იხ. 55. 220. *დანადგარები სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შენახვისათვის, იხ. 65. 040. 20. *სტელაჟები მაღაზიებისათვის, იხ. 97. 130. 10 >> ;53 ამწე-სატრანსპორტო მოწყობილობები >> 53.020 ამწევი მოწყობილობები. *ლიფტები და ესკალატორები, იხ. 91. 140. 90. * ამწევი მოწყობილობები გემთმშენებლობაში გამოყენებული, იხ. 47. 020. 40 >> 53.020.99 სხვა ამწევი მოწყობილობები. *მუშა ამწე პლატფორმების ჩათვლით;33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.100 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა (EMC). *რადიოდაბრკოლებების ჩათვლით >> 33.100.01 ელექტრომაგნიტური თავსებადობა ზოგადად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 22/03/2019