ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 13136:2013/A1:2018/2021 - სამაცივრო სისტემები და სითბური ტუმბოები- წნევის შემზღუდველი და მასთან დაკავშირებული მილსადენები-გაანგარიშების მეთოდები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.080 სითბური ტუმბოები >> ;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.200 საცივარი ტექნიკა . *კონდიციონრები, იხ. 23. 120. *საცივარი აგენტები, იხ. 71. 100. 45. * საყოფაცხოვრებო საცივარი აპარატები, იხ. 97. 040. 30. *სავაჭრო საცივარი აპარატები, იხ. 97. 130. 20 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/10/2021
სსტ ენ 13136:2013/A1:2018/2021 - სამაცივრო სისტემები და სითბური ტუმბოები- წნევის შემზღუდველი და მასთან დაკავშირებული მილსადენები-გაანგარიშების მეთოდები
51,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.080 სითბური ტუმბოები >> ;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.200 საცივარი ტექნიკა . *კონდიციონრები, იხ. 23. 120. *საცივარი აგენტები, იხ. 71. 100. 45. * საყოფაცხოვრებო საცივარი აპარატები, იხ. 97. 040. 30. *სავაჭრო საცივარი აპარატები, იხ. 97. 130. 20 >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/10/2021