ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 361:1975/2023 - მაიონებელი გამოსხივების ძირითადი სიმბოლო

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.280 დაცვა რადიაციული გამოსხივებისაგან. * რადიო-სიხშირული გამოსხივების ჩათვლით. * რადიაციული გამოსხივების გაზომვა, იხ. 17. 240 >> ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.20 გრაფიკული აღნიშვნები სპეციალური მოწყობილობებისათვის. * ამ ჯგუფში შესული სტანდარტები გრაფიკულ აღნიშვნებზე აგრეთვე შეიძლება იყოს სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი ობიექტების შესაბამისად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/09/2023
სსტ ისო 361:1975/2023 - მაიონებელი გამოსხივების ძირითადი სიმბოლო
30,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.280 დაცვა რადიაციული გამოსხივებისაგან. * რადიო-სიხშირული გამოსხივების ჩათვლით. * რადიაციული გამოსხივების გაზომვა, იხ. 17. 240 >> ;01 ძირითადი დებულებები. ტერმინოლოგია. სტანდარტიზაცია. დოკუმენტაცია >> 01.080 გრაფიკული აღნიშვნები >> 01.080.20 გრაფიკული აღნიშვნები სპეციალური მოწყობილობებისათვის. * ამ ჯგუფში შესული სტანდარტები გრაფიკულ აღნიშვნებზე აგრეთვე შეიძლება იყოს სხვა ქვეკლასებში ან ჯგუფებში მათი ობიექტების შესაბამისად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/09/2023