ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 28927-8:2009/A2:2019/2020 - ხელით გადასატანი პორტატული ენერგიის ხელსაწყოები - ვიბრაციის ემისიის შეფასებისთვის გამოცდის მეთოდები - ნაწილი 8: ხერხები, გასაპრიალებელი და გასაქლიბი მანქანები უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით და პატარა ხერხები, ვიბრაციული ან ბრუნავი მოძრაობით - შესწორება 2: ვიბრაციული დანები (ვიბრაციული ეკრანის მოხნსის ხელსაწყოები) (ისო 28927- 8:2009/Amd 2:2019)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.160 ვიბრაციის ზეგავლენა ადამიანზე. * ვიბრაცია და ვიბრაციის გაზომვა, იხ. 17. 160 >> ;25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.140 ხელის იარაღი. * იარაღი ძაბვის ქვეშ მუშაობისათვის, იხ. 13. 260 >> 25.140.10 პნევმატური იარაღი
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2020
სსტ ენ ისო 28927-8:2009/A2:2019/2020 - ხელით გადასატანი პორტატული ენერგიის ხელსაწყოები - ვიბრაციის ემისიის შეფასებისთვის გამოცდის მეთოდები - ნაწილი 8: ხერხები, გასაპრიალებელი და გასაქლიბი მანქანები უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით და პატარა ხერხები, ვიბრაციული ან ბრუნავი მოძრაობით - შესწორება 2: ვიბრაციული დანები (ვიბრაციული ეკრანის მოხნსის ხელსაწყოები) (ისო 28927- 8:2009/Amd 2:2019)
32,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.160 ვიბრაციის ზეგავლენა ადამიანზე. * ვიბრაცია და ვიბრაციის გაზომვა, იხ. 17. 160 >> ;25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.140 ხელის იარაღი. * იარაღი ძაბვის ქვეშ მუშაობისათვის, იხ. 13. 260 >> 25.140.10 პნევმატური იარაღი
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2020