ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო/იეკ ტს 17021-13:2021/2022 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტს და სერტიფიცირებას - ნაწილი 13: შესაბამისობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიცირების კომპეტენციის მოთხოვნები

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.01 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი ზოგადად. *სამართლებრივი ასპექტებისა და რისკის მენეჯმენტის ჩათვლით. *აუთსორსინგი ბიზნესისთვის იხ. 03. 080. 20. * მენეჯმენტის სისტემები იხ. 03.100.70. * დაცვა დანაშაულისაგან იხ. 13.310 ;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით ;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.02 მმართველობა და ეთიკა. * მათ შორის, ანტი-მექრთამეობის, ანტი-შესყიდვებისა და თაღლითობის ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 07/07/2022
სსტ ისო/იეკ ტს 17021-13:2021/2022 - შესაბამისობის შეფასება - მოთხოვნები ორგანოებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ მენეჯმენტის სისტემების აუდიტს და სერტიფიცირებას - ნაწილი 13: შესაბამისობის მენეჯმენტის სისტემების აუდიტისა და სერტიფიცირების კომპეტენციის მოთხოვნები
35,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.01 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი ზოგადად. *სამართლებრივი ასპექტებისა და რისკის მენეჯმენტის ჩათვლით. *აუთსორსინგი ბიზნესისთვის იხ. 03. 080. 20. * მენეჯმენტის სისტემები იხ. 03.100.70. * დაცვა დანაშაულისაგან იხ. 13.310 ;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.20 პროდუქციის და ფირმების სერტიფიცირება. შესაბამისობის შეფასება. * ლაბორატორიების აკრედიტაციის, პროგრამებისა და აუდიტის ჩატარების ჩათვლით ;03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.02 მმართველობა და ეთიკა. * მათ შორის, ანტი-მექრთამეობის, ანტი-შესყიდვებისა და თაღლითობის ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 07/07/2022