ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1010-3:2002+A1:2009/2019 - მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - უსაფრთხოების მოთხოვნები დიზაინისა და ბეჭვდისა და ქაღალდის გარდაქმნის მანქანების - ნაწილი 3: საჭრელი მანქანები

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 85 ქაღალდის ტექნოლოგიები >> 85.100 მოწყობილობები ქაღალდის წარმოებისათვის >> ;37 გამოსახულების მიღების ტექნოლოგია >> 37.100 გრაფიკული ტექნოლოგია >> 37.100.10 რეპროდუქცირების მოწყობილობები. * საბეჭდი, პირგადასაღები, სამრავლი, ამკინძავი მოწყობილობისა და ა.შ. ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/12/2019
სსტ ენ 1010-3:2002+A1:2009/2019 - მანქანა-დანადგარების უსაფრთხოება - უსაფრთხოების მოთხოვნები დიზაინისა და ბეჭვდისა და ქაღალდის გარდაქმნის მანქანების - ნაწილი 3: საჭრელი მანქანები
61,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 85 ქაღალდის ტექნოლოგიები >> 85.100 მოწყობილობები ქაღალდის წარმოებისათვის >> ;37 გამოსახულების მიღების ტექნოლოგია >> 37.100 გრაფიკული ტექნოლოგია >> 37.100.10 რეპროდუქცირების მოწყობილობები. * საბეჭდი, პირგადასაღები, სამრავლი, ამკინძავი მოწყობილობისა და ა.შ. ჩათვლით
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 20/12/2019