ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 9712:2012/2013 - არამრღვევი გამოცდები -კვალიფიკაცია და სერთიფიკაცია NDT პერსონალისათვის (ისო 9712:2012)

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.30 შრომითი რესურსების მართვა . *პერსონალის სწავლება, პერსონალის ვალდებულებების, პერსონალის კვალიფიკაციისა და სერტიფიცირების ჩათვლით . *შემდუღებლების კვალიფიკაცია, იხ. 25. 160. 01
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/11/2013
სსტ ენ ისო 9712:2012/2013 - არამრღვევი გამოცდები -კვალიფიკაცია და სერთიფიკაცია NDT პერსონალისათვის (ისო 9712:2012)
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.30 შრომითი რესურსების მართვა . *პერსონალის სწავლება, პერსონალის ვალდებულებების, პერსონალის კვალიფიკაციისა და სერტიფიცირების ჩათვლით . *შემდუღებლების კვალიფიკაცია, იხ. 25. 160. 01
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 11/11/2013