ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 11866-2 : 2005/2017 - რძე და რძის პროდუქტები – სავარაუდო Escherichia coli -ს რაოდენობრივი აღრიცხვა – ნაწილი 2: კოლონიების დათვლის მეთოდი 44 0C ტემპერატურაზე მემბრანების გამოყენებით

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.100 მიკრობიოლოგია >> 07.100.30 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050. ;67 კვების პროდუქტების ტექნოლოგია >> 67.100 რძე და რძის პროდუქტები >> 67.100.01 რძე და რძის პროდუქტები ზოგადად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/08/2016
სსტ ისო 11866-2 : 2005/2017 - რძე და რძის პროდუქტები – სავარაუდო Escherichia coli -ს რაოდენობრივი აღრიცხვა – ნაწილი 2: კოლონიების დათვლის მეთოდი 44 0C ტემპერატურაზე მემბრანების გამოყენებით
46,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 მათემატიკა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები >> 07.100 მიკრობიოლოგია >> 07.100.30 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050. ;67 კვების პროდუქტების ტექნოლოგია >> 67.100 რძე და რძის პროდუქტები >> 67.100.01 რძე და რძის პროდუქტები ზოგადად
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/08/2016