ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1040:2005/2016 - სადეზინფექციო და ანტისეპტიკური ქიმიური საშუალებები- რაოდენობრივი გამოცდების გამოყენებით ძირითადი ბაქტერიული შეფასება ბაქტერიციდული აქტივობისას სადეზინფექციო და ანტისეპტიკური ქიმიურ საშუალებებში-გამოცდის მეთოდი და მოთხოვნები (ეტაპი 1)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.080 სტერილიზაცია და დეზინფექცია. >> 11.080.20 მადეზინფიცირებელი და ანტისეპტიკური საშუალებები . *ინდიკატორების ჩათვლით. *ქიმიკატები სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო დეზინფექციისათვის, იხ. 71. 100. 35;71 ქიმიური ტექნოლოგია >> 71.100 ქიმიური მრეწველობის პროდუქტები. *ფოტოქიმიკატები, იხ. 37. 040. 30. * ნედლეული რეზინისა და პლასტმასების საწარმოებლად, იხ. 83. 040. *საღებავები და ლაქები, იხ. 87. 040. *ტიპოგრაფიული საღებავები, იხ. 87. 080 >> 71.100.35 ქიმიკატები სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო დეზინფექციისათვის. *სამედიცინო სადეზინფექციო საშუალებები და ანტისეპტიკები, იხ, 11. 080. 20
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/07/2016
სსტ ენ 1040:2005/2016 - სადეზინფექციო და ანტისეპტიკური ქიმიური საშუალებები- რაოდენობრივი გამოცდების გამოყენებით ძირითადი ბაქტერიული შეფასება ბაქტერიციდული აქტივობისას სადეზინფექციო და ანტისეპტიკური ქიმიურ საშუალებებში-გამოცდის მეთოდი და მოთხოვნები (ეტაპი 1)
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.080 სტერილიზაცია და დეზინფექცია. >> 11.080.20 მადეზინფიცირებელი და ანტისეპტიკური საშუალებები . *ინდიკატორების ჩათვლით. *ქიმიკატები სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო დეზინფექციისათვის, იხ. 71. 100. 35;71 ქიმიური ტექნოლოგია >> 71.100 ქიმიური მრეწველობის პროდუქტები. *ფოტოქიმიკატები, იხ. 37. 040. 30. * ნედლეული რეზინისა და პლასტმასების საწარმოებლად, იხ. 83. 040. *საღებავები და ლაქები, იხ. 87. 040. *ტიპოგრაფიული საღებავები, იხ. 87. 080 >> 71.100.35 ქიმიკატები სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო დეზინფექციისათვის. *სამედიცინო სადეზინფექციო საშუალებები და ანტისეპტიკები, იხ, 11. 080. 20
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 27/07/2016