ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 6974-5:2014/2022 - ბუნებრივი გაზი - შემადგენლობის და მასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობის განსაზღვრა გაზის ქრომატოგრაფიით - ნაწილი 5: იზოთერმული მეთოდი აზოტის, ნახშირორჟანგის, C1-დან C5-მდე ნახშირწყალბადებისა და C6+ ნახშირწყალბადებისთვის

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.060 ბუნებრივი აირი >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/05/2022
სსტ ისო 6974-5:2014/2022 - ბუნებრივი გაზი - შემადგენლობის და მასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობის განსაზღვრა გაზის ქრომატოგრაფიით - ნაწილი 5: იზოთერმული მეთოდი აზოტის, ნახშირორჟანგის, C1-დან C5-მდე ნახშირწყალბადებისა და C6+ ნახშირწყალბადებისთვის
41,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.060 ბუნებრივი აირი >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/05/2022