ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ ისო 23500-5:2019/2020 - ჰემოდიალიზი და მათთან თერაპიებისთვის სითხეების მომზადება და ხარისხის მართვა - ნაწილი 5: ჰემოდიალიზი და დაკავშირებული თერაპიებისთვის დიალიზის სითხის ხარისხი (ისო 23500-5:2019)

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.040 სამედიცინო მოწყობილობები >> 11.040.40 იმპლატანტები ქირურგიის, პროტეზირებისა და ორთოპტიკისათვის. *ელექტროსტიმულატორების ჩათვლით. *ოფთოლმოლოგიური იმპლანტანტები, იხ. 11. 040. 70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2020
სსტ ენ ისო 23500-5:2019/2020 - ჰემოდიალიზი და მათთან თერაპიებისთვის სითხეების მომზადება და ხარისხის მართვა - ნაწილი 5: ჰემოდიალიზი და დაკავშირებული თერაპიებისთვის დიალიზის სითხის ხარისხი (ისო 23500-5:2019)
46,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 11 დაცვის ტექნოლოგია >> 11.040 სამედიცინო მოწყობილობები >> 11.040.40 იმპლატანტები ქირურგიის, პროტეზირებისა და ორთოპტიკისათვის. *ელექტროსტიმულატორების ჩათვლით. *ოფთოლმოლოგიური იმპლანტანტები, იხ. 11. 040. 70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2020