ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 4831:2009 - მიკრობიოლოგია საკვებისა და ცხოველური საკვები ნივთიერებებისა. ჰორიზონტული მეთოდი კოლიფორმების გამოვლენისა და აღრიცხვისათვის. უმაღლესი ალბათობის რიცხვის განსაზღვრის მეთოდიკა

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050. >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/04/2009
სსტ ისო 4831:2009 - მიკრობიოლოგია საკვებისა და ცხოველური საკვები ნივთიერებებისა. ჰორიზონტული მეთოდი კოლიფორმების გამოვლენისა და აღრიცხვისათვის. უმაღლესი ალბათობის რიცხვის განსაზღვრის მეთოდიკა
42,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 07 კვების მიკრობიოლოგია. *ცხოველების საკვების მიკრობიოლოგიის ჩათვლით. *საკვები ცხოველებისათვის, იხ. 65. 120. * კვების პროდუქტების შემოწმებისა და ანალიზის ზოგადი მეთოდები, იხ. 67. 050. >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/04/2009