ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 50173-5:2018/2019 - საინფორმაციო ტექნოლოგიები - საერთო საკაბელო სისტემები - ნაწილი5: მონაცმეთა ცენტრის სივრცეები

სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.040 ტელესაკომუნიკაციო სისტემები. * ქსელური (სისტემური) ასპექტების ჩათვლით >> 33.040.50 ხაზები, შეერთებები და წრედები. * შეღწევადობის ქსელებისა და ქსელური ელემენტების ჩათვლით.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 09/11/2019
სსტ ენ 50173-5:2018/2019 - საინფორმაციო ტექნოლოგიები - საერთო საკაბელო სისტემები - ნაწილი5: მონაცმეთა ცენტრის სივრცეები
77,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია CEN
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 33 ტელეკომუნიკაციები. აუდიო და ვიდეოტექნიკა >> 33.040 ტელესაკომუნიკაციო სისტემები. * ქსელური (სისტემური) ასპექტების ჩათვლით >> 33.040.50 ხაზები, შეერთებები და წრედები. * შეღწევადობის ქსელებისა და ქსელური ელემენტების ჩათვლით.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 09/11/2019