ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 14001:2015/2017 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები გამოსაყენებელ მითითებებთან ერთად

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „ხარისხის მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.70 მენეჯმენტის სისტემები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნას სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად. *გარემოს მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით (EMS), საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით და ა.შ.;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.020 გარემოს დაცვა. *ენერგოეფექტურობა იხ. 27.015 >> 13.020.10 გარემოს დაცვის მენეჯმენტი. *მათ შორის სერტიფიცირება და აუდიტი. * გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები (EMS) იხ. 03.100.70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 12/12/2017
სსტ ისო 14001:2015/2017 - გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები - მოთხოვნები გამოსაყენებელ მითითებებთან ერთად
85,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „ხარისხის მენეჯმენტი და შესაბამისობის შეფასება“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.100 ფირმების ორგანიზება და მენეჯმენტი >> 03.100.70 მენეჯმენტის სისტემები. * ამ ჯგუფის სტანდარტები შეიძლება კლასიფიცირებულ იქნას სხვა ჯგუფებში და/ან ქვეჯგუფებში თავისი საგნის შესაბამისად. *გარემოს მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით (EMS), საგზაო მოძრაობის მენეჯმენტის სისტემების, ენერგიის მენეჯმენტის სისტემების, ჯანდაცვის მენეჯმენტის სისტემების ჩათვლით და ა.შ.;13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.020 გარემოს დაცვა. *ენერგოეფექტურობა იხ. 27.015 >> 13.020.10 გარემოს დაცვის მენეჯმენტი. *მათ შორის სერტიფიცირება და აუდიტი. * გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემები (EMS) იხ. 03.100.70
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 12/12/2017