ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 149:2001+A1:2009/2020 - რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები - ნაწილაკებისგან დამცავი მფილტრავი ნახევარნიღბები - მოთხოვნები, გამოცდა, მარკირება

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
დირექტივა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.340 დამცავი საშუალებები. *პროფესიული უსაფრთხოება, იხ. 13. 100 >> 13.340.30 სასუნთქი ორგანოების დამცავი მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 03/09/2020
სსტ ენ 149:2001+A1:2009/2020 - რესპირატორული დამცავი მოწყობილობები - ნაწილაკებისგან დამცავი მფილტრავი ნახევარნიღბები - მოთხოვნები, გამოცდა, მარკირება
77,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი „მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები“
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 13 გარემო. სიცოცხლის დაცვა. უსაფრთხოება >> 13.340 დამცავი საშუალებები. *პროფესიული უსაფრთხოება, იხ. 13. 100 >> 13.340.30 სასუნთქი ორგანოების დამცავი მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 03/09/2020