ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 6976:2016/2022 - ბუნებრივი გაზი შემადგენლობიდან სითბური მნიშვნელობების, სიმკვრივის, ფარდობითი სიმკვრივის და ცვალეადობის ინდექსების გამოთვლა

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.060 ბუნებრივი აირი >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/05/2022
სსტ ისო 6976:2016/2022 - ბუნებრივი გაზი შემადგენლობიდან სითბური მნიშვნელობების, სიმკვრივის, ფარდობითი სიმკვრივის და ცვალეადობის ინდექსების გამოთვლა
63,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.060 ბუნებრივი აირი >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 04/05/2022