ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 10207 : 2010 - ფოლადები მარტივი, მაღალი წნევის რეზერვუარებისათვის. ტექნიკური მომარაგების მოთხოვნები ფირფიტების, ლენტების და ძელაკებისთვის

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.30 ფოლადები წნევის ქვეშ მუშაობისათვის. * ფოლადები სადაწნეო მილებისა და სპეციალური დანიშნულების მილაკებისათვის, 77. 140. 75
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/07/2010
სსტ ენ 10207 : 2010 - ფოლადები მარტივი, მაღალი წნევის რეზერვუარებისათვის. ტექნიკური მომარაგების მოთხოვნები ფირფიტების, ლენტების და ძელაკებისთვის
37,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭელი
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 77 მეტალურგია >> 77.140 თუჯისა და ფოლადის პროდუქცია. * სტანდარტები პროდუქტების ხარისხის გრადაციასა და ფორმასთან დაკავშირებით კლასიფიცირებული უნდა იყოს შესაბამის ქვეჯგუფებში. *ფოლადის პროდუქტები აეროკოსმოსური კონსტრუქციებისათვის,. იხ. 49. 025. 10. >> 77.140.30 ფოლადები წნევის ქვეშ მუშაობისათვის. * ფოლადები სადაწნეო მილებისა და სპეციალური დანიშნულების მილაკებისათვის, 77. 140. 75
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 15/07/2010