ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 7507-1:2003/2010 - ნავთობი და თხევადი ნავთობპროდუქტები. ვერტიკალური ცილინდრული რეზერვუარების დაკალიბრება. ნაწილი 1: გაზომვის მეთოდი

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.180 მოწყობილობები ნავთობისა და აირის მრეწველობისათვის >> 75.180.30 მოცულობითი გაზომვები და საზომი მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 26/08/2010
სსტ ისო 7507-1:2003/2010 - ნავთობი და თხევადი ნავთობპროდუქტები. ვერტიკალური ცილინდრული რეზერვუარების დაკალიბრება. ნაწილი 1: გაზომვის მეთოდი
69,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 ნავთობი და მომიჯნავე ტექნოლოგიები >> 75.180 მოწყობილობები ნავთობისა და აირის მრეწველობისათვის >> 75.180.30 მოცულობითი გაზომვები და საზომი მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 26/08/2010