ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 16247-2 : 2014/2021 - ენერგოაუდიტი - ნაწილი 2: შენობები

მიმღები: GeoSTM
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი "ენერგოეფექტურობა"
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.10 ხარისხის მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფა. * ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები, იხ. 03.100.70;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.140 დანადგარები შენობებში. *სამრეწველო სანთურები და ბოილერები, იხ. 27. 060. *სითბური ტუმბოები, იხ. 27. 080 >> 91.140.01 დანადგარები შენობებში ზოგადად;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.010 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა ზოგადად. >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 28/01/2021
სსტ ენ 16247-2 : 2014/2021 - ენერგოაუდიტი - ნაწილი 2: შენობები
57,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია GeoSTM
ტექნიკური კომიტეტი "ენერგოეფექტურობა"
ენა GE
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 03 სოციოლოგია. მომსახურება. ფირმების ორგანიზება და მათი მართვა. ადმინისტრაცია. ტრანსპორტი >> 03.120 ხარისხი >> 03.120.10 ხარისხის მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფა. * ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები, იხ. 03.100.70;91 სამშენებლო მასალები და მშენებლობა >> 91.140 დანადგარები შენობებში. *სამრეწველო სანთურები და ბოილერები, იხ. 27. 060. *სითბური ტუმბოები, იხ. 27. 080 >> 91.140.01 დანადგარები შენობებში ზოგადად;27 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა >> 27.010 ენერგეტიკა და თბოტექნიკა ზოგადად. >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 28/01/2021