ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 12542:2020/2021 - LPG(თხევადი ნახშირწყალბადიანი აირი) მოწყობილობები და აქსესუარები -სტატიკური შენადუღი ფოლადის ცილინდრული წნევის ჭურჭელი, სერიულად წარმოებული თხევადი ნახშირწყალბადიანი აირის (LPG) შესანახად,რომლის მოცულობა არ აღემატება 13 მ³ -ს დაპროექტება და წარმოება

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 23 ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები და ზოგად დანიშნულების კომპონენტები *სითხეების ნაკადების გაზომვები, იხ. 17. 120 >> 23.020 სითხეების შესანახი რეზერვუარები. * მცირე ტევადობის კონტეინერები სითხეებისა და ფხვიერი მასალების ტრანსპორტირებისათვის, იხ. 55. 140. * ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი აირების შესანახი რეზერვუარები, იხ. 75. 200 >> 23.020.30 ჭურჭელი წნევის ქვეშ, აირის ბალონები. * ფოლადი წნევის ქვეშ სამუშაოდ, იხ. 77. 140. 30. * ქვაბები და თბოგადამცემები, იხ. 27. 060. 30.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 24/12/2021
სსტ ენ 12542:2020/2021 - LPG(თხევადი ნახშირწყალბადიანი აირი) მოწყობილობები და აქსესუარები -სტატიკური შენადუღი ფოლადის ცილინდრული წნევის ჭურჭელი, სერიულად წარმოებული თხევადი ნახშირწყალბადიანი აირის (LPG) შესანახად,რომლის მოცულობა არ აღემატება 13 მ³ -ს დაპროექტება და წარმოება
93,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 23 ჰიდრავლიკური და პნევმატიკური სისტემები და ზოგად დანიშნულების კომპონენტები *სითხეების ნაკადების გაზომვები, იხ. 17. 120 >> 23.020 სითხეების შესანახი რეზერვუარები. * მცირე ტევადობის კონტეინერები სითხეებისა და ფხვიერი მასალების ტრანსპორტირებისათვის, იხ. 55. 140. * ნავთობპროდუქტებისა და ბუნებრივი აირების შესანახი რეზერვუარები, იხ. 75. 200 >> 23.020.30 ჭურჭელი წნევის ქვეშ, აირის ბალონები. * ფოლადი წნევის ქვეშ სამუშაოდ, იხ. 77. 140. 30. * ქვაბები და თბოგადამცემები, იხ. 27. 060. 30.
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 24/12/2021