ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო 4269:2001/2010 - "ნავთობი და თხევადი ნავთობპროდუქტები. რეზერვუარის გრადუირება სითხური გაზომვით. მატების მეთოდების გამოყენება მოცულობის გამზომ ხელსაწყოებში"

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 მოცულობითი გაზომვები და საზომი მოწყობილობები >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 30/07/2010
სსტ ისო 4269:2001/2010 - "ნავთობი და თხევადი ნავთობპროდუქტები. რეზერვუარის გრადუირება სითხური გაზომვით. მატების მეთოდების გამოყენება მოცულობის გამზომ ხელსაწყოებში"
45,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 75 მოცულობითი გაზომვები და საზომი მოწყობილობები >> >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 30/07/2010