ძებნა
Filters
Close

სსტ ენ 1265:1999+A1:2008/2019 - სასხმელო მოწყობილობები - ხმაურის საგამოცდო კოდი სასხმელო მოწყობილობებისა და აღჭურვილობისათვის

მიმღები: CEN-CENELEC
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.120 სითხის ნაკადის გაზომვა. *გაზომვის ხელსაწყოებისა და დანადგარების ჩათვლით >> 17.120.20 ნაკადები ღია არხებში. *ჰიდრომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრის ჩათვლით;25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.120 მოწყობილობები უბურბუშელო დამუშავებისათვის >> 25.120.30 სასხმელო მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019
სსტ ენ 1265:1999+A1:2008/2019 - სასხმელო მოწყობილობები - ხმაურის საგამოცდო კოდი სასხმელო მოწყობილობებისა და აღჭურვილობისათვის
77,00 ₾
სპეციფიკაცია
დირექტივა მანქანა-დანადგარები
ორგანიზაცია CEN-CENELEC
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 17 მეტროლოგია და გაზომვები. ფიზიკური მოვლენები >> 17.120 სითხის ნაკადის გაზომვა. *გაზომვის ხელსაწყოებისა და დანადგარების ჩათვლით >> 17.120.20 ნაკადები ღია არხებში. *ჰიდრომეტრიული პარამეტრების განსაზღვრის ჩათვლით;25 მანქანათმშენებლობა * ეს ჯგუფი შეიცავს ზოგადი დანიშნულების სტანდარტებს >> 25.120 მოწყობილობები უბურბუშელო დამუშავებისათვის >> 25.120.30 სასხმელო მოწყობილობები
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 06/12/2019