ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო/იეკ 27035-1:2016/2019 - საინფორმაციო ტექნოლოგია - უსაფრთხოების ტექნიკები - საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტის მენეჯმენტი - ნაწილი 1: ინციდენტი მენეჯმენტის პრინციპები

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები. საოფისე მოწყობილობები >> 35.040 ინფორმაციის კოდირება. *აუდიო, გამოსახვითი, მულტიმედია და ჰიპერმედია ინფორმაციის, შტრიხული კოდირების და ა.შ. ჩათვლით. * IT-ინფორმაციული ტექნოლოგიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის იხ. 35.030 მეთოდების დაშიფვრის და ელექტრონული ხელმოწერების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2019
სსტ ისო/იეკ 27035-1:2016/2019 - საინფორმაციო ტექნოლოგია - უსაფრთხოების ტექნიკები - საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტის მენეჯმენტი - ნაწილი 1: ინციდენტი მენეჯმენტის პრინციპები
55,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები. საოფისე მოწყობილობები >> 35.040 ინფორმაციის კოდირება. *აუდიო, გამოსახვითი, მულტიმედია და ჰიპერმედია ინფორმაციის, შტრიხული კოდირების და ა.შ. ჩათვლით. * IT-ინფორმაციული ტექნოლოგიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის იხ. 35.030 მეთოდების დაშიფვრის და ელექტრონული ხელმოწერების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 25/03/2019