ძებნა
Filters
Close

სსტ ისო/იეკ 27035-2:2016/2021 - საინფორმაციო ტექნოლოგია - უსაფრთხოების ტექნიკები - საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტის მენეჯმენტი - ნაწილი 2: ინციდენტზე რეაგირების დაგეგმისა და შემუშავების სახელმძღვანელოები

მიმღები: ISO
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები. საოფისე მოწყობილობები >> 35.040 ინფორმაციის კოდირება. *აუდიო, გამოსახვითი, მულტიმედია და ჰიპერმედია ინფორმაციის, შტრიხული კოდირების და ა.შ. ჩათვლით. * IT-ინფორმაციული ტექნოლოგიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის იხ. 35.030 მეთოდების დაშიფვრის და ელექტრონული ხელმოწერების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 23/07/2021
სსტ ისო/იეკ 27035-2:2016/2021 - საინფორმაციო ტექნოლოგია - უსაფრთხოების ტექნიკები - საინფორმაციო უსაფრთხოების ინციდენტის მენეჯმენტი - ნაწილი 2: ინციდენტზე რეაგირების დაგეგმისა და შემუშავების სახელმძღვანელოები
85,00 ₾
სპეციფიკაცია
ორგანიზაცია ISO
ენა EN
საერთაშორისო კლასიფიკატორი 35 ინფორმაციული ტექნოლოგიები. საოფისე მოწყობილობები >> 35.040 ინფორმაციის კოდირება. *აუდიო, გამოსახვითი, მულტიმედია და ჰიპერმედია ინფორმაციის, შტრიხული კოდირების და ა.შ. ჩათვლით. * IT-ინფორმაციული ტექნოლოგიის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის იხ. 35.030 მეთოდების დაშიფვრის და ელექტრონული ხელმოწერების ჩათვლით >>
სტატუსი მიღებულია/რეგისტრირებულია - 23/07/2021