ძებნა
Filters
Close

საქართველოს სტანდარტის პროექტი

 

სტანდარტის ნომერი

სტანდარტის სათაური 

   ტექნიკური კომიტეტი

ICS ჯგუფი

  სტანდარტის პროექტი 1 ქვა ბეტონის საკედლე და სატიხრე. ტექნიკური პირობები ტკ 5 "მშენებლობა და მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტები" 91.080.40 
  სტანდარტის პროექტი 2 ცემენტებისა და ბეტონის ნარევების სიმტკიცის განსაზღვრის კონდუქტომეტრული მეთოდი 91.100.30